Dostawa uziemiaczy na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu ZAK5/AR-2911-43/2020

» Notice description

ZGODNIE Z SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 10:00


» Location

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław


» Category assortment

  • Tools

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu


» Contact details

Available after sign in

Sign in