„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy”

» Notice description

2.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w zakresie:
Zadanie 1
1/ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Przez 12 miesięcy w okresie od 18.06.2020 r. do 17.06.2021 r.
Zadanie 2
1/ Ubezpieczenie mienia do wszystkich ryzyk
Przez 12 miesięcy w okresie od 18.06.2020 r. do 17.06.2021 r.
2/ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Przez 12 miesięcy w okresie od 18.06.2020 r. do 17.06.2021 r.
Zadanie 3
1/ Ubezpieczenie komunikacyjne
- Ubezpieczenie OC
- Ubezpieczenie AC/KR
- Ubezpieczenie NNW
- Ubezpieczenie assistance
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, Ass.), przez okres 12 miesięcy, dla których początek przypada na 14.01.2021r. (pierwszy z terminów ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ), a koniec 06.02.2022r. (termin zakończenia ostatniej z polis komunikacyjnych).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 13:00


» Location

Szpitalna 19
Bydgoszcz 85-826
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 19
Bydgoszcz 85-826
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in