Bieżące utrzymanie systemu do ważenia pojazdów w następujących lokalizacjach: ul. Jana Pawła II - 1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej- 1 stanowisko preselekcji, ul. Nowotoruńska -1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej- 1 stanowisko do ważenia dynamicznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP obejmująca
w swym zakresie bieżące utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wymaganej kalibracji, aktualizacji zainstalowanego oprogramowania do ważenia pojazdów oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla wag ważenia preselekcyjnego oraz wagi stacjonarnej do ważenia dynamicznego, wchodzących w System Ważenia Pojazdów
w Bydgoszczy.
Zadaniem systemu jest preselekcja przeciążonych pojazdów ciężarowych, umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia administracyjnego na stanowiskach do ważenia zlokalizowanych na:
1) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Jana Pawła II, jezdnia wschodnia (na wysokości posesji 147-149);
2) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Armii Krajowej, jezdnia zachodnia (przy skrzyżowaniu z ul. Zamczysko);
3) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Nowotoruńska,
(przed skrzyżowaniem z ul. Żółwińska w kierunku wylotu z miasta)
4) kpl. stacjonarna instalacja do ważenia dynamicznego pojazdów (urządzenia wagowe legalizowane i oprogramowanie) ul. Armii Krajowej – zatoka przy jezdni wschodniej przed skrzyżowaniem z ul. Zamczysko (waga stacjonarna – znak producenta – VM 1.2 – wbudowana na stałe w miejscu użytkowania, działająca w oparciu o metodę dynamiczną – gdzie pojazd lub zespół pojazdów przejeżdża kolejnymi osiami przez pomost wagi ze stałą prędkością (Vtranzyt = 10km/h,
Vmax. = 6km/h, Vmin. = 1km/h) bez nagłych przyśpieszeń i hamować)
Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ, tj.:
1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
2) wzór umowy,
które wraz z SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 10:00


» Location

Toruńska 174 A
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Toruńska 174 A
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in