Dostawa mebli specjalistycznych medycznych, wyposażenia medycznego dla przebudowanych pomieszczeń w budynku "D" na potrzeby Zakładu Hematologii Eksperymentalnej w IHIT w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 5.

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli specjalistycznych medycznych, wyposażenia medycznego dla przebudowanych pomieszczeń w budynku "D" na potrzeby Zakładu Hematologii Eksperymentalnej w IHIT w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 5. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 1A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 11:00


» Location

ul. Indiry Gandhi 14
Warszawa 02-776
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Industrial furniture

» Buyer data

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
Warszawa 02-776
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in