„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - DOKOŃCZENIE PRAC”

» Notice description

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – DOKOŃCZENIE PRAC”

Dostawa i montaż fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW oraz wiatrowej na dachu i ścianie Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej 6 (dz. Nr 2191/11)
Instalacja będzie służyła do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Instalacja zostanie zamontowana z niezbędnym do poprawnego jej funkcjonowania oprzyrządowaniem i okablowaniem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku energii.
W związku z podłączeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej nie ma konieczności magazynowania energii przez dodatkowe urządzenia. Całość wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby budynku. Instalacja fotowoltaiczna zostanie włączona do rozdzielni głównej zlokalizowanej na poziomie piwnicy. Instalacja wiatrakowa będzie pracowała w systemie autonomicznym, ładując akumulatory, z których będzie zasilane oświetlenie zewnętrzne.
Uwaga: urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
2. Zakres prac:
1. Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kW obejmujący swoim zakresem montaż i konfigurację urządzeń systemu fotowoltaicznego, zlokalizowanej na dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach. Zakres obejmuje dokończenie prac w zakresie:
• instalacji zasilających,
• instalacji ochronnych,
• linii kablowych DC,
• montaż paneli fotowoltaicznych,
• linii 0,4 kV,
• przystosowanie rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem
solarnym,
• montaż Systemu Zarządzania Energią
• wykonanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji (w tym zgłoszenie o wykonaniu instalacji do operatora energii).
• prace odtworzeniowe po wykonanych pracach wraz z malowaniem.
2. Instalacja wiatrakowa
UWAGA!
Prace zostały częściowo wykonane, nie ukończone przez poprzedniego Wykonawcę, któremu Gmina Miejska Chojnice w 2019 roku udzieliła zamówienia, a Wykonawca nie zrealizował w całości zakresu kontraktu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:30


» Location

ul. Stary Rynek 1
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Stary Rynek 1
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in