Budowa drogi gminnej nr 110716L na długości 0,741 km w m. Sitno

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest :Budowa drogi gminnej nr 110716L na długości 0,741 km na dz. nr 1030 i 1101 obręb Sitno.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę w/w drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na powierzchni 3079 m 2 wraz z robotami towarzyszącymi wg przedmiaru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.05.2020 | 09:00


» Location

Sitno 73
Sitno 22-424
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Sitno
Sitno 73
Sitno 22-424
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in