Wymiana instalacji zimnej wody użytkowej w budynku przy ul. Sadowskiego 6 klatka 6, 6A, 6B w Szczecinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody użytkowej w budynku przy ul. Sadowskiego 6 klatka 6, 6A, 6B w Szczecinie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in