Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. śląskiego /Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie

» Notice description

Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. śląskiego /Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie obejmuje ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku długości 3600 mb, na całej szerokości jezdni (21 600 m2), wykonanie jednostronnego chodnika na odcinku 275 mb (550 m2), odmulenie rowów przydrożnych. Zostanie wykonana wymiana oznakowania pionowego na nowe oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na całej długości. Przejście dla pieszych zostanie oznakowane znakami aktywnymi D-6 i dodatkowo oświetlone. Zostanie zainstalowane urządzenie do pomiaru prędkości.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Konopnickiej 8
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Konopnickiej 8
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in