Wymiana i uzupełnienie oklein ograniczających przezierność szkleń w oknach sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Małachowskiego 9 we Wrocławiu

» Notice description

Nazwa: Wymiana i uzupełnienie oklein ograniczających przezierność szkleń w oknach sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Małachowskiego 9 we Wrocławiu
Opis: zgodnie z załącznikiem
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego o możliwości dostępu do obiektu, w którym ma zostać wykonana usługa. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

1. Przed złożeniem
oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z
warunkami Ogłoszenia;2. Przedmiot
zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach Ogłoszenia;3. Szczegółowe zasady
realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne
postanowienia zostały zawarte we wzorze Druku Zakupu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia;4. Postępowanie jest
dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu;5. O terminie aukcji
elektronicznej Oferenci zostaną poinformowani oddzielną korespondencją; 6. Zamawiający dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert złożonych w I lub II etapie w
zależności od tego, w którym z nich wpłynie oferta najkorzystniejsza;7. Zamawiający
zastrzega, że może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania
przyczyny;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 11:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Przewozy Regionalne


» Contact details

Available after sign in

Sign in