Dostawa Leków, środków kontrastowych oraz znieczulenia przewodowe z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe Pakiet Nr III Środki kontrastowe Pakiet Nr IV Środki kontrastowe Pakiet Nr V Znieczulenia przewodowe

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – „Leków, środków kontrastowych oraz znieczulenia przewodowe z podziałem na pakiety”
Pakiet Nr I Leki
Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe
Pakiet Nr III Środki kontrastowe
Pakiet Nr IV Środki kontrastowe
Pakiet Nr V Znieczulenia przewodowe
Przedmiot zamówienia klasyfikowany wg Wspólnego Słownika CPV jako:
- Pakiet Nr I, II: 33600000-6
- Pakiet Nr III, IV: 33696000-5
- Pakiet Nr V: 33171300-2
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.
3. Dostawa następować będzie na koszt ryzyko Wykonawcy.
4. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże bez możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu. Część Zamówienia stanowi poszczególny pakiet w całości.
W przeciwnym razie oferta na dany pakiet zostanie odrzucona.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 10:30


» Location

Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.