Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 75 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, położonych w Radomiu oraz operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej prawa własności gruntów dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej na skutek zmian wywołanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Radomiu. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Część 1 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 9 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 4 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 3 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 9 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 4 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 2 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 5 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 48 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 6 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 3 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej prawa własności gruntów dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej na skutek zmian wywołanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Purchase, sale and rental of property

» Buyer data

Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in