Usługi ogrodnicze - pielęgnacja roślin rzadkich i prace ogrodnicze w kolekcjach ogrodu botanicznego oraz wsiedlanie roślin na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Góra Zborów w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usług ogrodniczych - pielęgnacja roślin rzadkich i prac ogrodnicze w kolekcjach ogrodu botanicznego oraz wsiedlanie roślin na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i rezerwatu Przyrody Góra Zborów w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17).
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac, które dla przejrzystości dalszych opisów nazwano zadaniami:
Zadanie 1 – Usługi w zakresie pielęgnacji kolekcji inter situ w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie;
Zadanie 2 – Usługi w zakresie nasadzeń sadzonek dostarczonych przez Zamawiającego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Góra Zborów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 12:00


» Location

Ul. Sosnowa 5
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry products
  • Hunting products
  • Fish and other fishing products
  • Forestry, hunting and fishing equipment
  • Fishing-related services
  • Forestry-related services
  • Hunting-related services
  • Agricultural, horticultural and livestock breeding services
  • Landscaping services

» Buyer data

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
Ul. Sosnowa 5
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in