Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania Przebudowa budynku magazynowego nr 97 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie – Sprawa 25/2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Przebudowa budynku magazynowego nr 97 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. 1. Zakres robót obejmuje:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe
 wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych wokół budynków
 wyburzenie ścian wewnętrznych
 wyburzenie istniejącej klatki schodowej oraz dźwigu towarowego wraz z nadszybiem
 rozebranie stropu nad klatką schodową
 usunięcie istniejących warstw izolacji stropodachu budynku
 demontaż stolarki drzwiowej
 demontaż okratowania i osiatowania okien
 skucie istniejących posadzek i warstw posadzkowych
 skucie istniejących tynków ze ścian i sufitów
 osuszenie i odgrzybienie
b) roboty budowlane
 budowa pomieszczeń biurowych ze stałymi miejscami pracy oraz pomieszczeń sanitarno – higienicznych z wymaganymi instalacjami
 budowa nowej klatki schodowej oraz dźwigu osobowo – towarowego
 wykonanie płyty stropowej nad klatką schodową
 izolacja przeciwwilgociowa ścian pionowych fundamentów budynku
 termomodernizacja budynku: ścian nadziemnych, fundamentowych i dachu
 przebudowa i rozbudowa budynku: dostosowanie pomieszczeń do docelowego programu funkcjonalnego budowa ścian i ścianek,
 wymiana krat i siatek okiennych,
 wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
 budowa nowych posadzek,
 wykonanie nowych tynków wewnętrznych
 wykonanie zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi głównymi i do pomieszczeń magazynowych parteru i piętra.
 wykonanie nowej obróbki blacharskiej
 wykonanie instalacji grawitacyjnej
c) roboty sanitarne
 budowa przyłączy zimnej wody
 budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku
 wykonanie instalacji wod-kan dla węzła sanitarnego i pom. socjalnego
 przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.
 wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantów p.poż
 wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
d) roboty elektryczne i teletechniczne
 zasilanie obiektu,
 rozdzielnice elektryczne,
 wewnętrzne linie zasilające WLZ,
 układ rozdziału energii elektrycznej,
 instalację oświetleniową,
 instalację gniazd wtykowych,
 instalację siłową,
 instalację zasilania urządzeń technologicznych,
 instalację przeciwprzepięciową,
 połączenia wyrównawcze główne i lokalne,
 instalację odgromową.
 system sygnalizacji włamania i napadu;
 system sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania klatki schodowej,
 system przekazu sygnałów do oficera dyżurnego i dowódcy warty (w oparciu o okablowanie układane w istniejącej kanalizacji teletechnicznej na terenie kompleksu),
 system okablowania strukturalnego z punktem dystrybucyjnym w budynku nr 97,
 instalacja kablowa światłowodowa w istniejącej kanalizacji teletechnicznej do realizacji dostarczenia usług sieci komputerowych do budynku nr 97,
 instalacja kablowa miedziana w istniejącej kanalizacji teletechnicznej do realizacji dostarczenia usług sieci telefonicznej do budynku nr 97.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 09:30


» Location

Al. Jerozolimskie 97
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in