Dostawa materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa, w ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.
Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 lata przed datą dostawy oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił minimum 12 miesięcy od dnia jego dostawy.
Oferowane wyroby muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 186), lub muszą posiadać aktualne świadectwo CE – jeśli dotyczy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Al. Jana Pawła II
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in