Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo- badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Kasprzaka
Warszawa 01-224
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka
Warszawa 01-224
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in