Dostawa Obłożeń chirurgicznych , sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawę obłożeń chirurgicznych, jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach oddzielnych pakietów Szczegółowy sposób wykonania zamówienia został opisany w projekcie umowy. szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych , szacunkowe zapotrzebowanie zostały określone w druku formularz cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in