kompleksowa organizacja i obsługa mobilnej wystawy „Wrastanie Ziemie Zachodnie i Północne. Początek (1945-1950)”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Kompleksowa organizacja i obsługa wystawy polega na: organizacji i obsłudze mobilnej wystawy „Wrastanie Ziemie Zachodnie i Północne. Początek (1945–1950)” (zwanej dalej: Wystawą). Wystawa ma być przetransportowana, zmontowana, eksponowana i dostępna w:
a) Lüneburgu/Niemcy, nie później niż 5.04.2020 r. do 10.05.2020 i zdemontowana nie wcześniej niż 10.05.2020 r. oraz nie później niż 11.05.2020 r. do godz. 20.00 (dla ekspozycji w dniach 06.04.2020 – 10.05.2020r.);
b) we Wrocławiu, nie później niż 17.05.2020 r. do 31.07.2020r. i zdemontowana nie wcześniej niż 01.08.2020 r. oraz nie później niż 03.08.202 r. do godz.10.00 (dla ekspozycji w dniach 18.05.2020r – 31.07.2020r.); (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu tej ekspozycji na od 21.05.2020r. do 03.08.2020 r. co wynika z okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w tym wypadku montaż wystawy zakończy nie później niż 20.05.2020 do godz 20.00).
Po każdej ekspozycji Wystawa przewieziona jest do następnej miejscowości ekspozycji, a po ostatniej ekspozycji – odwieziona do Wrocławia, do siedziby Zleceniodawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Grabiszyńska 184
Wrocław 53-235
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Event planning

» Buyer data

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
ul. Grabiszyńska 184
Wrocław 53-235
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in