Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych” - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Formularz ofertowy (Zamawiający wymaga złożenia formularza ofertowego zgodnie z rozdziałem VII zapytania ofertowego.)
Wykaz osób (Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób zgodnie z rozdziałem VII zapytania ofertowego.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w zapytania ofertowego.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga złożenia formularza ofertowego wraz z wykazem osób zgodnie z rozdziałem VII zapytania ofertowego.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 343505710 wew.57. - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Gmina Gorzów Śląski


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.