Sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. 10 Lutego 24 i Białostockiej 3 w Gdyni wraz z dostawą środków higienicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do siwz,
b) Szczegółowy zakres prac– załącznik nr 1b do siwz,
c) Formularz cenowy -załącznik nr 1c do siwz.
3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 11:00


» Location

ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in