Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów i koncentratów do dializ

» Notice description

Zestawy do dializy domowej, koncentraty do dializ, zestawy akcesoria, płyny

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 09:30


» Location

ul. prof. Antoniego Gębali 6
Lublin 20-093
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
Lublin 20-093
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in