Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020. Planowany zakres prac przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Przedmiar robót).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in