Usługa przeglądu serwisowego Defibrylatora/ monitor LIFEPAK 12 oraz ładowarki MBSS

» Notice description

Nazwa: przegląd serwisowy urządzenia Defibrylator / monitor LIFEPAK 12 sn: 39970613 oraz ładowarka MBSS nr 0616005688
Opis: ważność serwisu . 3 lata (minimum 2) urządzenie zostanie wysłane do miejsca serwisowego
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Oferent musi zapoznać się z regulaminem obowiązującym wykonawców realizujących zamówienie na potrzeby KWP Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Usługa jednorazowa

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.03.2020 | 13:00


» Location» Category assortment

  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

KWP Gorzów


» Contact details

Available after sign in

Sign in