„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy oraz rozliczaniem kontraktu pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r. wraz ze zm.)”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy oraz rozliczaniem kontraktu pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r. wraz ze zm.)”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r. ze zm.), zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.10.2019 r. pod numerem 2019/S 197-477375.
3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został opisany szczegółowo
w dokumentacji technicznej – załącznik A do SIWZ.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy
– załącznik nr 8 do SIWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik B do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:30


» Location

ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in