Dostawa produktów mleczarskich

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, w ilościach
i asortymencie szczegółowo wymienionych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawy towaru będą odbywać się w każdy poniedziałek, środę i piątek
w godzinach między 5:00 a 5:30 rano. Koszty transportu, załadunku i rozładunku towaru, łącznie
z przeniesieniem towarów do pomieszczeń magazynowych ponosi Wykonawca. Miejsce dostaw – Krasnystaw, ul. Kwiatowa 1, magazyn DPS.
Formularz cenowy (Załącznik nr 2) określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust.1 ustawy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Kwiatowa 1
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
ul. Kwiatowa 1
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in