Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

» Notice description

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho
98311000-6 Usługi odbierania prania
98315000-4 Usługi prasowania
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. Świadczenie usług pralniczych obejmuje: pranie bielizny szpitalnej, mopów, materacy, pokrowców na materace, materacy z pianki lateksowej, koców, poduszek, oraz firan, i innych oraz dezynfekcja chemiczno – termiczna, maglowanie, drobne naprawy (zszywanie, cerowanie, przyszywanie guzików, troczków), wszywanie uszkodzonych zamków, prasowanie i czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego wraz z transportem. Czyszczenie chemiczne obejmuje w szczególności następujący asortyment: rolety plastikowe, płócienne, peleryny pielęgniarskie, zasłony welurowe i aksamitne.
4. Zasady realizacji przedmiotowej usługi określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
5. Przed zawarciem umowy oraz na czas trwania umowy Zamawiający ma prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie oraz kontroli warunków, w których wykonywana jest usługa poprzez wizytę
w pralni Wykonawcy.
6. Stwierdzenie niezgodności informacji podanych w ofercie przez Wykonawcę oraz wyniki kontroli mogą być postawą do odrzucenia oferty czy odstąpienia od umowy z żądaniem przez Zamawiającego odszkodowania.
7. Wymagania dotyczące pralni.
1) Pralnia piorąca bieliznę szpitalną powinna:
a) posiadać barierę higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą w sposób, o którym mowa w pkt 3;
b) powinna stosować technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej;
2) Pomieszczenia pralni powinny być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref ;
3) Pralnia z barierą higieniczną powinna posiadać:
a) strefę brudną – w której skład wchodzą pomieszczenia przyjmowania i składania brudnej bielizny, spłukiwania pieluch, załadunku bielizny do pralnic, pomieszczenia składowania środków piorących, przygotowania roztworów piorących oraz ustępy;
b) strefę czystą – w której skład wchodzą pomieszczenia wyładunku bielizny z pralnic, suszenia, prasowania oraz sterylizacji bielizny noworodków i dzieci młodszych, mycia i dezynfekcji wózków (strona czysta), pomieszczenie składowania materiałów wypranych i zdezynfekowanych, pomieszczenie naprawy bielizny, pomieszczenie wydawania, pomieszczenia obsługi administracji i zaplecza socjalnego oraz ustępy;
c) trójstopniową śluzę szatniową usytuowaną między strefą czystą i brudną oddzielająca oba obszary ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia.
4) W ścianę dzielącą pralnię na dwie strefy wmontowane powinny być urządzenia pralnicze z oddzielnymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym.
5) Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji.
6) W pralni powinien znajdować się dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej. W ścianę dzielącą pomieszczenia powinny być wmontowane przelotowe automatyczne urządzenia myjąco – dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu.
7) Strefa brudna i czysta pralni powinny być podłączone do oddzielnych zespołów wentylacyjnych. W strefie brudnej należy przewidywać podciśnienie w stosunku do strefy czystej.
8) Śluza między częścią brudną i czystą powinna składać się z szatni brudnej, zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz wyposażeniem do dezynfekcji rąk oraz szatni czystej.
9) Bielizna noworodków i dzieci młodszych musi być sterylizowana. Sterylizacja może odbywać się w centralnej sterylizatorni lub pralni. W takim przypadku w strefie czystej nie należy instalować urządzeń do jej sterylizowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Szpitalna 1
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in