Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r.” jest dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r. Zamówienie polega na dostawie materiałów kamiennych na wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Gorzyce.
Zamówienie obejmuje dostawę materiałów kamiennych w ilości 1500 t., w tym:
- kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 0-31,5/0-32 mm - 300 t.
- kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 4-31,5/4-32 mm - 800 t.
- kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 0-63 mm - 400 t.

Warunki realizacji dostawy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów kamiennych w częściach w ilościach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (rozpoczęcie realizacji dostawy w terminie do pięciu dni roboczych od przyjęcia zamówienia).
2) Dostawy materiałów kamiennych wykonywane będą przy użyciu samochodów ciężarowych samowyładowczych z możliwością rozładunku na boki i do tyłu (z wyłączeniem ciągników samochodowych siodłowych z naczepą), bezpośrednie dyspozycje dotyczące miejsca rozładunku materiałów zostaną wydane Wykonawcy przez sołtysa miejscowości lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
3) Dostarczone materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm dla kruszyw stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym oraz posiadać odpowiednie świadectwa, deklaracje, certyfikaty.
4) Rozliczanie dostaw odbywać się będzie za okresy dwutygodniowe na podstawie zestawienia zawierającego: datę dostawy, ilość i asortyment materiałów kamiennych, miejsce dostawy, numer rejestracyjny samochodu oraz potwierdzenie dostawy przez dysponenta (do zestawienia należy załączyć kwity wagowe, WZ lub MW na poszczególne dostawy).
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia o 50 % poszczególnych frakcji materiałów kamiennych w ramach limitu zamówionych materiałów i przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całego limitu dostawy.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Sandomierska 75
Gorzyce 39-432
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
Gorzyce 39-432
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.