Wdrożenie projektów zmiany stałej organizacji ruchu dla 6 dróg gminnych administrowanych przez Gminę Inowrocław, w miejscowościach Tupadły, Turzany i Komaszyce - badanie rynku (RI.V.271.29.2020)

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania (23.03.2020r., proszę potwierdzić)
formularze ofertowe (proszę załączyć)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest
Wdrożenie
projektów zmiany stałej organizacji ruchu dla 6 dróg gminnych administrowanych
przez Gminę Inowrocław, w miejscowościach Tupadły, Turzany i KomaszyceSzczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia)
Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem prawidłowego oszacowania kosztów.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Tomasz Gańczak, tel. 52 / 35 55 826

Zamawiający
zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zamknięcia postępowania na
każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Brak potwierdzenia kryteriów określonych poniżej może skutkować odrzuceniem oferty.
W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS.
Zamówienie
służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia (przeprowadzeniu
rozeznania rynku) i nie musi kończyć się wyborem oferty, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w przypadku zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych.
Oferta najkorzystniejsza, to oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę dla całości zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2020 | 11:00


» Location» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Inowrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in