POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI BRAM GARAŻOWYCH, PRZESUWNYCH I DROGOWYCH ORAZ SZLABANÓW DROGOWYCH.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji bram garażowych, przesuwnych i drogowych oraz szlabanów drogowych, będących na wyposażeniu w Sekcjach Obsługi Infrastruktury zwanymi dalej SOI.
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 12:00


» Location

Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction materials

» Buyer data

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in