„Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”
Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:
Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.
W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:
Roboty rozbiórkowe:
• Rozbiórka ścian i dachu istniejącego budynku wielofunkcyjnego (budynek parterowy o konstrukcji murowanej pokryty stropodachem)
• Rozbiórka pomostu pływającego drewnianego
• Częściowa rozbiórka drewnianego mostu
• Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych
Obiekty kubaturowe:
• Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego – obiekt 2. kondygnacyjny, konstrukcja żelbetową pokryta stropodachem, wym. 42,29x10,99m, wys. 8,08.
• infrastruktura techniczna w budynku – wewnętrzna instalacja energetyczna, wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna kanalizacja sanitarna.
• infrastruktura techniczna– zewnętrzna instalacja energetyczna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, oświetlenie terenu
Obiekty wodne:
• Przystań kajakowa/ pomosty pływające kompozytowe
• Pomosty - konstrukcje stalowo-żeliwne z elementami drewnianymi
• Remont drewnianego mostu (wg dokumentacji projektowej)
• Wzmocnienie brzegu geokratą
Mała architektura:
• tężnia solankowa – wym. 15,50x2,00m, konstrukcja drewniana
• ławka z oparciem (35szt.) – wysokosścś:77 cm, szerokosścś:59 cm, długosścś:180 cm, siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: żeliwo lakierowane, montowana przez przykręcenie do podłoża
• kosze na śmieci (35szt.) – betonowe, wolnostojące, wysokosścś:80 cm, szerokosścś:45 cm, długosścś:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana
• stojak na rowery (1 szt.) - materiał: beton piaskowany, stal lakierowana, ilość stanowisk 5, długość: 205 cm; wysokość: 45 cm; głębokość: 39 cm, mocowany za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża
• plac zabaw -zestaw wielofunkcyjny, piramida wspinaczkowa (linarium), huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka na sprężynie (bujak) - nawierzchnia syntetyczna o grubości zależnej od wys. upadkowej, obramowana obrzeżami bet.; elementy wyposażenia o konstrukcji drewnianej oraz stalowej
Nawierzchnie komunikacyjne
• ciąg komunikacji pieszo- jezdnej
- nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm obramowana krawężnikiem bet. | szer. 3,0 m, 3,5m
• ciąg komunikacji pieszej
- nawierzchnia z desek drewnianych
• ciąg komunikacji pieszej
- nawierzchnia z płyt betonowych
• ciąg komunikacji pieszej
- nawierzchnia żwirowa
• parking dla samochodów osobowych (miejsc postojowych: 14 w tym 1 miejsca dla niepełnosprawnych)
- nawierzchnia z płyty eko gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.| miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepełnosprawni 5,0x3,6 m
• schody do pomostu
- konstrukcja żelbetowa, stopnie z desek drewnianych
• parking dla rowerów
- nawierzchnia wykonana z płyt betonowych
• pomost drogowy do remontu
- nawierzchnia wykonana z belek drewnianych
• miejsce składowania odpadów
- nawierzchnia z płyty eko gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.
• slip
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet., szer. 3,0 m.

Zadanie 2 - Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje następujący zakres rzeczowy:
Mała architektura:
• ławka z oparciem (8szt.) – wysokość: 77 cm, szerokość: 59 cm, długość:180 cm, siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: żeliwo lakierowane, montowana przez przykręcenie do podłoża
• kosze na śmieci (8szt.) – betonowe, wolnostojące, wysokość: 80 cm, szerokość: 45 cm, długość: 45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana
• stojak na rowery (1 szt.) - materiał: beton piaskowany, stal lakierowana, ilość stanowisk 5, długość: 205 cm; wysokość: 45 cm; głębokość: 39 cm, mocowany za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża
• fontanna posadzkowa o wym. 9,54x9,54m wraz z komorą technologiczną (konstrukcja żelbetowa podziemna) o wym. 3,50x4,00m,
• fundamenty wraz z kotwami do montażu sceny przenośnej- stopy fundamentowe o wym. 150x150 cm zbrojone prętami głównymi Ø16 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami Ø6 ze stali A-I, trzpienie zbrojone prętami Ø20 co 30cm
• Parkomat – szczegóły w cz. instalacji elektrycznej
• Szlaban (3szt.)– szczegóły w cz. instalacji elektrycznej
• wiata przystankowa - wym. 4,83x1,38cm, materiał: stal nierdzewna, polerowana, profile stalowe, ocynkowane, lakierowane. Pokrycie dachowe: szkło hartowane klejone. Siedziska: ławka drewniana, oparcie i podpory: stal nierdzewna, polerowana. Przeszklenie ścian: szyby hartowane o gr. 8mm posadowione na stopach fundamentowych z betonu C20/25 zbrojonych prętami #12.
Zieleń projektowana
Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej – wg rys. zagospodarowania terenu oraz projektu zieleni projektowanej
Roboty rozbiórkowe
• rozbiórka nawierzchni asfaltowych, z płyt betonowych oraz z kostki brukowej.
Ciągi komunikacyjne – teren Rynku Miejskiego
• ciąg komunikacji jezdnej – projektowane,
- nawierzchnia z kostki granitowej łupanej obramowana krawężnikiem granitowym szer. 5,00m
• ciąg komunikacji jezdnej – istniejąca
- wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową łupaną o wym. 8x8x8cm obramowaną krawężnikiem granitowym | szer. 3,50m
• miejsca parkingowe (48szt. w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych)
- nawierzchnia z kostki granitowej łupanej o wym. 8x11cm, rozdzielenie miejsc postojowych kostka bazaltowa, obramowanie krawężnikiem granitowym | wym. miejsca 5,00x2,50m, niepełnosprawni 5,00x3,60m
• zatoka postojowa dla busów
-nawierzchnia z płyty granitowej płomieniowanej
• Przystanek autobusowy
-nawierzchnia wykonana z kostki granitowej łupanej | wym. miejsca 19,00x 3,00m
• Nawierzchnia utwardzona
- nawierzchnia wykonana z płyt granitowych płomieniowanych o wym. 80x80x8cm, rozdzielenie z kostki bazaltowej łupanej wym. 8x8x8cm
• Ciągi komunikacji pieszej-projektowane
- nawierzchnia wykonana z płyt granitowych płomieniowanych o wym. 15x30cm gr. 4 cm,

Infrastruktura techniczna Rynku Miejskiego
• instalacja elektryczna
• przyłącze wodociągowe
• przyłącze kanalizacji sanitarnej
Uwaga: Zastosowane materiały, urządzenia i technologie dobrane są tak by spełniać założenia projektowe. Istnieje możliwość zastosowania odpowiednika, który posiadał będzie równoważone bądź wyższe parametry od podanych w opisie.
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn.: „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

ul. T. Kościuszki 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in