Dostawa specjalistycznych materiałów do badań.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa specjalistycznych materiałów do badań w podziale na pięć Części:
Część 1: Dostawa specjalistycznych materiałów do badań dla Katedry Chemii Nieorganicznej.
Część 2: Dostawa specjalistycznych materiałów do badań dla Katedry Chemii Nieorganicznej.
Część 3: Dostawa zestawu kolumn jonowymiennych z wyposażeniem dla Katedry Chemii Nieorganicznej.
Część 4: Dostawa odczynnika dla Pracowni Technologii Światłowodów.
Część 5: Dostawa zestawu kolumn jonowymiennych z wyposażeniem dla Katedry Chemii Nieorganicznej.
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio dla Części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in