Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg publicznych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym między ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usunięcie pni wyciętych drzew z wywozem karpiny wraz z utylizacją w ilości 52 szt.,
b) rozbiórkę jezdni i chodników o łącznej powierzchni 14.266 m2,
c) budowę chodników, miejsc postojowych, zjazdów oraz jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 15.467 m2 (ustawienie obrzeży i krawężników betonowych – 6.946 mb, jezdnia o długości 1,3 km o powierzchni – 6.088 m2, chodniki – 5.091 m2, miejsca postojowe – 4.248 m2
zjazdy – 40 m2,
d) demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej o średnicy 160 – 250 mm – 29 m oraz budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy od 160 do 630 mm o łącznej długości 1.513 mb,
e) budowę studni rewizyjnych o średnicy od 1000 do 1200 mm – 57 szt. oraz studni o średnicy 630 mm – 33 szt., studzienek ściekowych o średnicy 500 mm – 53 szt.,
f) demontaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami – 55 szt. oraz budowę nowego oświetlenia drogowego: linia kablowa długości 3.822 m, montaż słupów oświetleniowych – 75 szt., montaż opraw typu LED – 76 szt.,
g) demontaż oznakowania pionowego oraz montaż nowego oznakowania pionowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 10:00


» Location

ul. M. J. Piłsudskiego 12
Nowa Sól 67-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Nowa Sól - Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
Nowa Sól 67-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in