Stworzenie koncepcji art., merytorycznej, dok. projektowej i wykonanie upamiętnienia obywateli polskich pochowanych na Cmentarzu ofiar katastrofy Cap Arcona, Thielbek w Haffkrug-Gronenberg-Neukoppel

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie koncepcji plastyczno-architektonicznej, wykonanie projektu rzeźbiarskiego, technicznego i wykonawczego oraz realizacja robót budowlanych polegających na posadowieniu zaprojektowanego pomnika/upamiętnienia i tablicy informacyjnej oddającym cześć ofiarom III Rzeszy pochodzącym z terenów przedwojennej Polski wraz z zagospodarowaniem wg koncepcji i projektów jego otoczenia. Nowa forma upamiętnienia powinna znajdować się w południowym narożniku cmentarza, w okolicach istniejącego granitowego pomnika i w pobliżu grobów Polaków i obywateli polskich wszystkich narodowości i wyznań. Jednocześnie powinna być w miarę spójna z koncepcją zagospodarowania pozostałych części cmentarza opracowaną przez stronę niemiecką. (Zał. 9 a i b).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.07.2024 | 10:00


» Location

00-921 Warszawa


» Category assortment

  • Landscaping services
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie
ul. Krucza 36
00-921 Warszawa
telefon: null
email: adzier@fpnp.pl
nip: 5262255548


» Contact details

Available after sign in

Sign in