Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni – etap IV

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją
elektryczną zasilania pompowni – etap IV”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.07.2024 | 09:00


» Location

96-115 Nowy Kawęczyn


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in