Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dodatkowego do nowo budowanego przedszkolna przy ul. Siemiatyckiej 2 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

» Notice description

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dodatkowego do nowo budowanego przedszkolna przy ul. Siemiatyckiej 2 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ wraz z załącznikami oraz w Projektowanych postanowieniach umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2024 | 10:00


» Location

01-381 Warszawa


» Category assortment

  • Educational materials and equipment
  • Tool accessories
  • Construction and painting tools
  • Cutting tools
  • Cleaning tools
  • Dismantling and assembly tools

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in