Sukcesywne świadczenie usługi transportu mebli oraz urządzeń biurowych wewnątrz budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi transportu, która obejmuje swym zakresem sukcesywne przenoszenia stanowisk pracy oraz sprzętów i wyposażenia, w tym IT i poligraficznych, mebli, urządzeń i sprzętu biurowego, dokumentów oraz wszystkich pozostałych przedmiotów, zwanych dalej „wyposażeniem”, znajdujących się w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach, w pomieszczeniach pomocniczych itp. zajmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), polegających na:
a) wykonywaniu na życzenie Zamawiającego, wspólnie z jego przedstawicielem wizji lokalnej przed przekazaniem zlecenia do realizacji, mającej na celu ustalenie czasu, sposobu oraz zasobów niezbędnych do jego realizacji,
b) zabezpieczeniu do transportu wyposażenia w taki sposób, aby nic nie uległo uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zdekompletowaniu itp.,
c) transporcie i przemieszczaniu wyposażenia wewnątrz budynku,
d) realizacji usług przy wykorzystaniu pracowników fizycznych, sprzętów i narzędzi Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy o wartości co najmniej 50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2024 | 10:00


» Location

00-930 Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
telefon: null
email: kancelaria@minrol.gov.pl
nip: 5261281638


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.