Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji, urządzeń, sprzętu i elektronarzędzi na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica przedsiębiorstwa (Zgodnie z zapisami Specyfikacji, każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa winna być zamieszczona w odrębnym pliku i określać przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.)
Oferta Wykonawcy (W tym miejscu należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Specyfikacji, stanowiące ofertę Wykonawcy)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji, urządzeń, sprzętu i elektronarzędzi na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
Dokumentacja przetargowa została zamieszczona w załącznikach do postępowania.
Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
W przypadku pytań związanych z obsługą platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00
- tel. 22 101 02 02
- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.06.2024 | 11:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej


» Contact details

Available after sign in

Sign in