Wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji na terenie Szpitala.

» Notice description

Nazwa: Wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji na terenie Szpitala.
Opis: wykonanie przeglądów klimatyzacji (2 razy w roku) i wentylacji (2 razy w roku wraz z wymianą filtrów w tym jeden przegląd z wymianą filtrów hepa)
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Posiadanie certyfikatów autoryzacyjnych ( posiadanie autoryzacji na klimatyzatory firmy: Rotenso Ukura typu Split, Fujitsu typu Split oraz VRF)
Posiadanie ubezpieczenia OC (Ważne ubezpieczenie OC)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,


Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przeglądów klimatyzacji (2 razy w roku) i wentylacji (2 razy w roku wraz z wymianą filtrów w tym jeden przegląd z wymianą filtrów hepa).
Wymagane jest:
1) posiadanie autoryzacji na klimatyzatory firmy: Rotenso Ukura typu Split, Fujitsu typu Split oraz VRF (załączyć certyfikaty)
2) obowiązkowa jest wizja lokalna na dzień 31.05.2024r. godz.: 10:00.
3) W skład przeglądu klimatyzatorów obowiązkowo wchodzi: sprawdzenie szczelności, odgrzybianie, czyszczenie wymienników, czyszczenie wirników wentylatorów
4) oferent musi posiadać obowiązkowo ubezpieczene OC (załączyć dokument ubezpieczenia OC)
Okres realizacji zadania - 1 rok
W załączeniu zestawienie ilości klimatyzacji oraz wentylacji.informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 42 251-61-02- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.06.2024 | 11:04


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi


» Contact details

Available after sign in

Sign in