Modernizacja oraz zakup wyposażenia istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Modernizacja oraz zakup wyposażenia istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SWZ .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.06.2024 | 11:00


» Location

07-215 Obryte


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Obryte
Obryte 185
07-215 Obryte
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in