„Drobne wyroby i preparaty medyczne”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są „Drobne wyroby i preparaty medyczne” zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 - Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym integralną część SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.05.2024 | 08:30


» Location

03-924 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products
  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niekłańska 4/24
03-924 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in