Wywóz i zagospodarowanie osadu z klarowania wody popłucznej z ZUW Milicz, SUW Gądkowice i SUW Pracze.

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Zgodnie z OPZ
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Decyzje właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów objętych zamówieniem w czasie trwania umowy (Załączyć )
Oświadczenia o planowanym sposobie odzysku lub unieszkodliwienia odpadu, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów (złożone oświadczenie winno być spójne z przedstawioną decyzją). (Załączyć )
Nr wpisu do rejestru BDO podmiotu transportującego (Wpisać)
Nr wpisu do rejestru BDO podmiotu przejmującego (Wpisać )
Nr wpisu do rejestru BDO oferenta (Wpisać )
Oświadczenie (Załączyć)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Do złożonej oferty Wykonawca powinien załączyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w PLN.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.05.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu


» Contact details

Available after sign in

Sign in