Przebudowa i termomodernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie – ETAP II

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja budynku niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie

Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem:
• Wydzielenie p.poż. klatki schodowej prowadzącej z parteru na piętro poprzez wykonanie ścianki działowej na poziomie parteru, oraz montaż drzwi p.poż. EIS30 – zgodnie częścią rysunkową projektu architektoniczno - budowlanego
• Dostosowanie wydzielonej strefy pożarowej w poziomie piętra obejmującej przychodnię zdrowia do warunków p.poż.: montaż rolety p.poż. w okienku recepcji, montaż hydrantu wewnętrznego, montaż automatycznych czujek dymu, montaż dwóch gaśnic.
• Wykonanie okładziny z płytek gresowych klatki schodowej wraz z cokołami. Wymiana posadzki w pomieszczeniach 2.5, 2.11, 2.12
• Rozbiórka ścianek działowych, wykucia w ścianie, zamurowania
• Wymiana stolarki drzwiowej na nową
• Wykonanie gładzi i malowanie w pomieszczeniach: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12. Wykonanie malowanie ścian w pomieszczeniach magazynowych: 2.7, 2.8, 2.9
• Wykonanie okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych: pomieszczenie 2.6, wykonanie okładziny z glazury przy urządzeniach sanitarnych w pozostałych pomieszczeniach
• Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej: wymiana rozdzielnicy, włączników, gniazdek, lamp oświetleniowych. Wykonanie nowych obwodów wraz z montażem opraw ewakuacyjnych
• Modernizacja wewnętrznej instalacji wod-kan: montaż kabiny prysznicowej, wymiana urządzeń sanitarnych, wykonanie dodatkowych podejść
• Wykonanie instalacji wentylacji
• Wykonanie gładzi i malowanie ścian klatki schodowej, demontaż istniejącej poręczy, wykonanie nowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.06.2024 | 09:00


» Location

27-515 Tarłów


» Category assortment

  • Technical building installation services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Tarłów
ul. Rynek 2
27-515 Tarłów
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in