WYKONANIE BADANIA KLINICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA HOCI WRAZ Z RAPORTEM KOŃCOWYM

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania klinicznego bezpieczeństwa stosowania HOCI wraz z raportem końcowym.
Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), wraz z podaniem wymaganych ilości został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.07.2024 | 09:00


» Location

00-908 Warszawa


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in