Dostawa leków do programów lekowych Pakiet 1 natalizumab, Pakiet 2 awalglukozydaza alfa

» Notice description

Dostawa leków do programów lekowych Pakiet 1 natalizumab, Pakiet 2 awalglukozydaza alfa

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.06.2024 | 10:00


» Location

02-957 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in