Wykonywanie usług serwisowych oraz napraw centrali telefonicznej w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie usług serwisowych (przeglądy okresowe, konserwacje, konfiguracje, naprawy) w celu zapewnienia pełnej sprawności central telefonicznych, aparatów telefonicznych i faxów, wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i podległych jej jednostek podłączonych do central telefonicznych Panasonic zainstalowanych w budynku Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80a.
2. Świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie telekomunikacji.
Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z właściwymi przepisami.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.05.2024 | 09:00


» Location

61-501 Poznań


» Category assortment

  • Other
  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
ul. Dolna Wilda 80A
61-501 Poznań
telefon: null
email: beata.chomiakowska@mf.gov.pl
nip: 7781029219


» Contact details

Available after sign in

Sign in