Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej w starej części budynku – I/ Wadowice”

» Notice description

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej w starej części budynku – I/ Wadowice”. Zakres robót obejmuje wymianę 8 sztuk okien zgodnie z przedmiarem robót, opisem okien i dokumentacją fotograficzną.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.05.2024 | 10:00


» Location

Wadowice, ul. Teatralna 3


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in