Dobudowa pól WN w rozdzielni 110 kV, w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Naściszowska tryb zaprojektuj i wybuduj

» Notice description

Część 1
Nazwa części: Dobudowa pól WN w rozdzielni 110 kV, w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Naściszowska tryb zaprojektuj i wybuduj
Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Typ postępowania: Postępowanie niepubliczne
Kategoria: 30.28. Roboty budowlane w zakresie sieci i obiektów energetycznych WN  (napowietrznych, kablowych, światłowody) z wyłączeniem przyłączy  energetycznych
Termin publikacji: 2024-05-15

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.06.2024 | 10:00


» Location

Nowy Sącz


» Category assortment

  • Power engineering
  • Technical building installation services

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A.
Kraków


» Contact details

Available after sign in

Sign in