liny stalowe /160037002, 160036982/

» Notice description

Szanowni Państwo, LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty). Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9. Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę. Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw. Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta. W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w załączniku „Bezpieczeństwo” dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

Produkty
1. Lina stalowa Europack35, ocynkowana fi 19mm w klasie 2160N/mm2, kierunek zwicia RHLL (prawa współzwita),
MBL 360kN zakończona jednostronnie końcówką stożkową zamkniętą Green Pin ocynkowaną G-6411 nr 200, drugi koniec wolny upalony termicznie w stożek;
Długości L=150m. Wymagany atest zakładowy i atest PRS. - 1 szt.
2. Lina stalowa Europack35 ,ocynkowana fi 19mm w klasie 2160N/mm2, kierunek zwicia LHLL (lewa współzwita),
MBL 360kN zakończona jednostronnie końcówką stożkową zamkniętą Green Pin ocynkowaną G-6411 nr 200, drugi koniec wolny upalony termicznie w stożek;
Długości L=150m;

Wymagany atest zakładowy oraz atest PRS - 1 szt.
3. Lina stalowa ocynkowana Ø19mm w konstrukcji WS6x36-IWRC; 1960 N/mm2; RHOL; zakończona jednostronnie końcówką stożkową zamkniętą G-6411 nr 200; drugi koniec wolny upalony w stożek: o długości roboczej L=150 metrów; MBL=252 kN. Wymagany atest zakładowy oraz atest PRS. - 2 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2024 | 12:00


» Location

Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk


» Category assortment

  • Metals
  • Sand
  • Półwyroby stalowe
  • Blachy
  • Pręty

» Buyer data

LOTOS Petrobaltic S.A.
Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk
NIP: 5830003042


» Contact details

Available after sign in

Sign in