Roboty remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pomieszczenia biurowe w budynku „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 70

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia są prace budowlane dla zadania pod nazwą: „Roboty remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pomieszczenia biurowe w budynku „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 70”.
Na potrzeby realizacji Inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie w ramach Zamówienia do realizacji prac remontowo-budowlanych w budynku na terenie „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót budowlanych oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Produkty
1. Roboty remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pomieszczenia biurowe w budynku „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 70 - 1 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.06.2024 | 16:00


» Location

Hallera 70
41-709 Ruda Śląska


» Category assortment

  • Cooling and heating devices
  • Electricity and heat

» Buyer data

"Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.
Hallera 70
41-709 Ruda Śląska
NIP: 641-254-78-57


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.