Remont i wymiana zużytych elementów centrali wentylacyjnej w związku ze stwierdzoną awarią sekcji nawilżania oraz wyeksploatowaniem sekcji wentylatorowej i pomp ciepła w dwóch centralach wentylacyjnych firmy Clima Produkt.

» Notice description

Nazwa: Remont i wymiana zużytych elementów centrali wentylacyjnej
Opis: Remont i wymiana zużytych elementów centrali wentylacyjnej
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji)
Wstępny opis przedmiotu zamówienia (Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz)
Gwarancja (Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert w przedmiotowym zapytaniu.

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.05.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in