Świadczenie usług zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie m.st. Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola – numer postępowania: 28/ZP/24.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2024 | 09:30


» Location

01-003 Warszawa


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in